Professionell tilbakemelding på billederne dine!

1. kveld á 2 timer
Giv dine billeder et løft og få forståelse for hva som skal til for at du ikke går i stå med billederne dine. 2 timers tilbakemelding i gruppe, her tager vi om hvad du kan gjøre for å gjøre billedet færdigt, mere spennende, løfte kompositionen etc. Du lærer naturligvis hvad du selvhar av utfordringer og så lærer du mere om din egen evaluering ved å lytte til andres tilbakemeldinger.

Vi taler om komposition, penselsstrøg, beskæring, formidling etc.

Tag med ca 3 billeder vi er en lille gruppe av 6-8 pers. på kurset over 2 timer.
Ingen nye datoer endda
Pris pr. gang er 450,- for begge gange 800,-
Sted: Sagaveien 18, Drøbak

Du trenger bare dine billeder og noget å noterer på. Jeg servere kaffe og te.