Generelle betingelser for kursene

Generelle betingelser for alle kurs
Påmelding på Galleri Sonne sine kurs er bindende, med mindre en spesifik dato er oppgitt til deltageren om avmelding.

Blir du forhindret i å komme på kurs
Blir du forhindret i å komme på kurset står det deg fritt å selge kurset til en annen.
Da kan du sende en mail til info@gallerisonne.no om hvem som kommer istedet for deg.
Vi kan desverre ikke kompensere for tapt kurs og reglene for påmelding er ifølge norsk lov.
Skal du på ferie eller lign.*)
Er du meldt på vår- eller høstkursene 1 gang i uken og er der dager hvor du ikke kan komme. Kan du tage igjen undervisningen ved å komme en dag på det andre hold modsatt det du selv er meldt på. Dette trenger ikke å blive avtalt i forkant med underviseren, men vi kan ikke gå over vores max antall elever for holdet. Hvis du kommer en dag hvor alle er mødt op på holdet kan du stå og jobbe og kose dig alligevel – dog uten veiledning fra underviseren.
For våre vår og høst kurs kan tapt kurs/timer ikke overføres til neste sesong.
*)Dette er kun gjeldende for vores vår og høst kurs.

Betaling
Helgekurs:
Betalingen skal skje i overensstemmelse med datoen på fakturaen i forkant av kurset og elevens navn skal være registreret på overførslen.
Kvartalskurs:
Betalingen for kvartalskurset kan ske iform av månedlige avdrag fra (vårkurs) januar – mai eller (høstkurs) august – december, – eller betales i sit fuldebeløb på første faktura. Ved betaling av 1. avdrag er eleven indforstået med at kurset er bindende for hele vår eller høst sesonnen og skal betales i sit fulde beløb.

Avmeldingsgebyr:
Avmeldingsgebyr beregnes på følgende måte:
Avmelding før avmeldingsfrist medfører ikke gebyr.
Ved avmelding etter avmeldingsfristen gebyret 100% av kursavgiften.

Sykdom:
Hvis underviseren er syk eller forhindret i å komme skal timene erstattes med en annen helg/eller dag.

Depositum:
Er der betalt depositum på kurset er kurset bindende for hele sesonnen, siden vi har et max deltagere pr. kurs.