Hannah Skarsholm

cv_1

Skarsholms nordiske landskaper trekker tråder tilbake til bl.a.Peder Balke, Caspar David Friedrich og William Turner. Med en metode, hun kaller styrende tilfeldigheder og fokus på stofflighet, metafysikk og symboler for landskaper nyfortolker hun det tradisjonelle landskapsmaleri. Hannah Skarsholm har tidligere bodd på Færøyene, men bor og arbeider nå i København.

Hannah_S_1.1_web